AKTUALNOŚCI
O PROJEKCIE
REKRUTACJA
SZKOLENIA
STAŻE
KONTAKT


AKTUALNOŚCI:


Organizacja staży

W ramach projektu „Dojrzała kariera- aktywizacja bezrobotnych osób po 50 roku życia.”, uczestnicy skorzystali z zorganizowanych staży w następujących firmach/instytucjach:
 

1.       Stowarzyszenie Delta

2.       INNOVASPAL Ośrodek  Profesjonalizacji  Kadr  Sp.  z o.o.

3.       Fundacja Pomocna Dłoń

4.       ELKOM TRADE Sp. z o.o.

5.       P.P.H.U.  BROLAM Sp. z o.o.

6.       P.H.U „Komtrans Tadeusz Komenda”

7.       P.H.U „Anex Jurkowska Anna”

8.       Hurtownia Ogrodnicza „Agrofama”

9.       Przedszkole Publiczne nr  7

10.   Agencja Rozwoju Lokalnego

11.   Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „Ampol”

12.   Księgarnia „ODEON” s.c.  Zofia Bieniek  ,Wojciech Bieniek

13.   „ALFA” Artykuły biurowo –papiernicze   Anna Szałapska

14.   OTI Krystyna Witoszek

15.   F.H.U „AGORA”  Jolanta Wtorek

16.   Firma Handlowo-Usługowa  „JARDO-BHP”  Dorota Jasińska

17.   Profarb Sp. z o.o.

18.   TABAKA Marek Giemza

19.    FPHU PUBLIMA  Grażyna Lichota

20.   RS  INVEST  Robert  Sobieraj

21.   Hurtownia ELEKTRO-SPARK  Sp. z o.o.


Dodano 2013-03-13

Organizacja staży

W ramach projektu „Dojrzała kariera- aktywizacja bezrobotnych osób po 50 roku życia.”, uczestnicy skorzystali z zorganizowanych staży w następujących firmach/instytucjach:

 

1.    Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Stąporków

2.    PLAST- BUD  Zbigniew Saługa

3.    V.I.S. PRODUCTION  Sp. z o.o.

4.    P.P.U.H Maciejewski Sławomir

5.    PHU „HERMES” Krawczyński Zbigniew

6.    Zakład Handlowo -Usługowo- Produkcyjny  Wacław Kupis

7.    Sklep Obuwniczy „u Emila” s.c.

8.    Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MFC Mariusz Jedynak

9.    Pracownia Psychoedukacji Sustine Małgorzata  Cwener-Drapała

10.  Salon Meblowy Wioletta Maciejewska

11.  HURT i DETAL Artykuły Spożywcze  Stanisław Tkaczyk

12.  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo -Handlowe   Mieczysław Basiak

13.  Makuch Leszek  NIERUCHOMOŚCI, MEBLE

14.  Zakład Pojazdów i Urządzeń s.c.

15.  P.H.U. „EKO -HAUSTAD”   Tadeusz Moszczyński

16.  PPUH  „ADAMEX” Antoni Gaj

17.  „TOMZO” Produkcja Wyrobów z Drutu   Sławomir Majchrzak

18.  Ośrodek Sportu i Rekreacji m. KOŃSKIE Sp. z o.o.

19.  Gminna Spółdzielnia „SCH”

20.  P.P.H „DUET” s.c. T. i  D. Pałgan

21.  Stowarzyszenie Delta

22.  Zakład Produkcyjno -Usługowo-Handlowy Andrzej Namysło

23.  Zakład Ślusarki Zdzisław Ciszek

24.  ZPHU ANDRUS  Robert Andruszkiewicz


Dodano 2013-03-12

Informacja dotycząca wyboru oferty

Dotyczy zapytania  ofertowego -  organizacji szkolenia zawodowego „Ogrodnik – pielęgnacja terenów zielonych”

Na powyższe zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności  oferty przesłały następujące firmy:

1.        BEST COMPLEX  

2.       NOWAFLOS

3.       Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z  o.o.

4.       OCCUMA Sp. z o.o. 

Rozpatrzone oferty otrzymały następujące punkty

1.       Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z  o.o. – 97,14 pkt

2.       NOWAFLOS  - 95,51 pkt.

3.       BEST COMPLEX   -   84,84 pkt.

4.       OCCUMA Sp. z o.o.  -  73,14 pkt.

Na realizatora szkolenia zawodowego wybrano ofertę  Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim.


Dodano 2013-01-23

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia wykładowców/ trenerów (kod CPV- 80530000-8)

Knowledge Sp. z o.o. Lider projektu  i Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA Partner projektu  w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Dojrzała kariera- aktywizacja bezrobotnych osób po 50 roku życia” współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , Poddziałanie 6.1.1  Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, realizowanego w powiecie ostrowieckim i koneckim w okresie styczeń 2013r – luty 2013r., składa zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia wykładowców / trenerów do realizacji szkolenia „Magazynier-Sprzedawca”

 

Kryteria obligatoryjne:

- wykształcenie  średnie/wyższe,

- doświadczenie zawodowe w prowadzeniu podobnych szkoleń,

- merytoryczna i praktyczna wiedza w prowadzonym zakresie,

- komunikatywność,

- dyspozycyjność.

 

Kryteria pożądane:

- znajomość zagadnień z zakresu sprzedaży, programów sprzedażowo-magazynowych, obsługi kas fiskalnych, HACCP, identyfikacji znaków pieniężnych , obsługi programów pakietu MS Office,

- przygotowanie pedagogiczne,

- dobra organizacja pracy własnej,

- zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu,

- wysokie umiejętności interpersonalne.
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych  na adres dojrzalakariera@gmail.com wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w terminie do 22.01.2013r.

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.
Otrzymanych dokumentów nie zwracamy.  


Dodano 2013-01-07

Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej „Ogrodnik-pielęgnacja terenów zielonych” ( kod CPV- 80530000-8)

Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. „Ogrodnik-pielęgnacja terenów zielonych” w ramach projektu „Dojrzała kariera – aktywizacja bezrobotnych osób po 50 roku życia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Cała treść zapytania ofertowego można pobrać TUTAJ (plik PDF)

Załączniki zapytania do ściągnięcia poniżej (pliki Worda).

Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - oferta TUTAJ
Załącznik nr 3 - wykaz należycie wykonanych usług szkoleniowych TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie TUTAJ


Dodano 2012-12-27

Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej „Elektromonter” (kod CPV- 80530000-8)

Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. „Elektromonter” w ramach projektu „Dojrzała kariera – aktywizacja bezrobotnych osób po 50 roku życia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Kompletna treść zapytania ofertowego jest dostępna TUTAJ (plik PDF)

Poniżej do pobrania załączniki do tego zapytania (pliki Worda).

Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - oferta TUTAJ
Załącznik nr 3 - wykaz należycie wykonanych usług szkoleniowych TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie TUTAJ


Dodano 2012-12-27

Zapytanie ofertowe „Kurs obsługi wózków widłowych” (kod CPV 80530000-8)

Knowledge Sp. z o.o. Lider projektu  i Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA Partner projektu  w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Dojrzała kariera- aktywizacja bezrobotnych osób po 50 roku życia” współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , Poddziałanie 6.1.1  Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy,  składa zapytanie ofertowe na zorganizowanie kursu „Obsługa wózków widłowych” ( zakończonego certyfikatem polskim i angielskim) w wymiarze 60 godz. koneckim w okresie styczeń 2013r. w oraz powiecie ostrowieckim  w okresie luty 2013r  koneckim w okresie styczeń 2013r.

 

Zasady wyboru oferty:

1. Kryterium wyboru będzie :

- cena,

- kompleksowość oferty,

- doświadczenie.

2. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ofert częściowych.

3.  Termin szkolenia może ulec zmianie.

Oferty należy przesłać do 09.01.2013r  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dojrzalakariera@gmail.com, szkolenia@knowledge.pl  
lub faksem na numer 22 635 55 76


Dodano 2012-12-21

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI SZKOLENIOWEJ - powiat ostrowiecki ( kod CPV- 80530000-8)

Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- pt. „Spawacz metodą MIG i MAG” w ramach projektu „Dojrzała kariera – aktywizacja bezrobotnych osób po 50 roku życia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Pełna treść zapytania jest dostępna TUTAJ (plik PDF-Adobe Acrobat)

Załączniki do oferty poniżej: (wszystkie pliki Worda)
Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - oferta TUTAJ
Załącznik nr 3 - wykaz należycie wykonanych usług TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie TUTAJ


Dodano 2012-12-17

ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem sali i catering (kod CPV 55321000 )

Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu  w ramach projektu „Dojrzała kariera- aktywizacja bezrobotnych osób po 50 roku życia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Pełna treść zapytanie ofertowego jest dostępna TUTAJ (plik PDF)

Załączniki do zapytania ofertowego (dokumenty Worda).

Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - podział przedmiotu zamówienia na części TUTAJ
Załącznik nr 3 - formularz oferty TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie TUTAJ


Dodano 2012-12-17

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI SZKOLENIOWEJ - powiat konecki (kod CPV- 80530000-8)

Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- pt. „Spawacz metodą MIG i MAG” w ramach projektu „Dojrzała kariera – aktywizacja bezrobotnych osób po 50 roku życia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Pełna treść zapytania jest dostępna TUTAJ (plik PDF-Adobe Acrobat)

Załączniki do oferty poniżej: (wszystkie pliki Worda)
Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - oferta TUTAJ
Załącznik nr 3 - wykaz należycie wykonanych usług TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie TUTAJ


Dodano 2012-12-17

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia doradców zawodowych w projekcje „Dojrzała kariera – aktywizacja bezrobotnych osób po 50 roku życia.” ( kod CPV – 85312320-8 )

Knowledge Sp. z o.o. Lider projektu  i Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA Partner projektu  w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Dojrzała kariera- aktywizacja bezrobotnych osób po 50 roku życia” współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , Poddziałanie 6.1.1  Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, realizowanego w powiecie ostrowieckim i koneckim w okresie grudzień 2012r., składa zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia doradców zawodowych

 

Kryteria obligatoryjne:

- wykształcenie  wyższe kierunkowe,

- minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć,

- merytoryczna i praktyczna wiedza w prowadzonym zakresie,

- komunikatywność,

- znajomość preferencji pracodawców  i rynku pracy woj. świętokrzyskiego w szczególności powiatów ostrowieckiego i koneckiego,

 

Kryteria pożądane:

- dobra organizacja pracy własnej,

- zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu,

- wysokie umiejętności interpersonalne.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych  na adres dojrzalakariera@gmail.com lub 50plus@via.org.pl wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w terminie
do 28.11.2012r.

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.
Otrzymanych dokumentów nie zwracamy.  


Dodano 2012-11-08

Witamy na stronie Projektu

Witamy na stronie projektu "Dojrzała kariera-aktywizacja bezrobotnych osób po 50 roku życia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.


Dodano 2012-11-05

Strona główna O Projekcie Rekrutacja Szkolenia Staże Kontakt KNOWLEDGE Sp z o.o.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Strona główna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki