AKTUALNOŚCI
O PROJEKCIE
REKRUTACJA
WARSZTATY
SZKOLENIA
STAŻE
KONTAKT


AKTUALNOŚCI:


Informacja

Informujemy, że w dniu 20 czerwca 2014r  biuro projektu będzie nieczynne.


Dodano 2014-06-18

Informacja

Informujemy, że w dniu 18.04.2014 r.  biuro projektu będzie nieczynne.


Dodano 2014-04-14

Informacja - zakończenie rekrutacji

Z dniem  31.01.2014 r.  zakończyliśmy  rekrutację do projektu „Kobieta-Rozwój-Kariera”.

Rekrutacja może być ponowie otwarta w przypadku rezygnacji  obecnie zakwalifikowanych uczestniczek .


Dodano 2014-02-19

Trenerzy i wykładowcy do szkolenia „ Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” „Florystyka z decoupage”

W związku  z realizacją projektu „Kobieta-Rozwój-Kariera”, poszukujemy trenerów/wykładowców do przeprowadzenia zajęć  z następujących zagadnień:

 

Moduł  Sprzedaż

- obsługa klienta,

- obsługa kasy fiskalnej,

- obsługa programu komputerowego

- dokumenty sprzedażowe

- towaroznastwo

 

Moduł  florystyka / decoupage

-  Botanika i roślinoznawstwo.
-  Florystyka sezonowa.
- Kompozycje w naczyniach.
- Bukiety na każde okazje

- Bukiety ślubne
- Florystyka żałobna
-efekty spękań,

- ozdabianie elementów szklanych, drewnianych, kartonowych itp.

 

Zainteresowane osoby  prosimy o przesłanie  informacji o stawce za godzinę pracy. do dnia  03.03.2014r na adres  kobiet.kariera@gmail.com  lub szkolenia@knowledge.pl


Dodano 2014-02-12

Informacja - wolne miejsca

Zapraszamy Panie do składania  zgłoszeń na szkolenie „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”  oraz  „Florystyka z decoupage”


Dodano 2014-01-14

Informacja - rekrutacja

Szanowne Panie,

Z dniem 31.01.2014 r zakończy się rekrutacja do projektu „Kobieta-Rozwój-Kariera”.

Zainteresowane Panie prosimy  o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych drogą elektroniczną lub osobiście w biurze projektu.


Dodano 2014-01-10

ZAPYTANIE OFERTOWE - wynajem sali i catering (kod CPV 70220000-9 ; CPV 55520000-1; CPV 55300000-3; CPV 55321000-6 )

Zapytanie ofertowe na wynajem sal wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu  w ramach projektu „Kobieta-Rozwój-Kariera” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Całościowe zapytanie (obiekt PDF) do pobrania TUTAJ

Załączniki do oferty do pobrania jak niżej (pliki Worda)

Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 -  informacje dotyczące ofert częściowych TUTAJ
Załącznik nr 3 - oferta TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ


Dodano 2014-01-08

Trenerzy i wykładowcy do szkolenia „ Pracownik ds. kadr i wynagrodzeń z elementami księgowości” oraz „ Pracownik biura z modułem księgowym” „Opiekun/ka dziecięcy/ca , osób starszych i ON”

W związku  z realizacją projektu „Kobieta-Rozwój-Kariera”, poszukujemy trenerów/wykładowców do przeprowadzenia zajęć  z następujących zagadnień:

 

Moduł  księgowy

- Ustawa o rachunkowości

- Podatki

- Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- ewidencja środków pieniężnych, rozrachunków materiałów, kosztów, kapitałów własnych

- wynik finansowy i zamknięcie ksiąg , sprawozdanie finansowe

 - książka przychodów i rozchodów ( zasady i księgowanie)

- programy finansowo-księgowe  SYMFONIA , RAKS, CDN OPTIMA, MAŁA KSIEGOWOŚĆ

Moduł kadrowo- płacowy

-kodeks pracy i ustawy koło kodeksowe

- ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym

- ustawa zasiłkowa

- zasady naliczania i rozliczania  wynagrodzeń : stosunek pracy , umowy cywilnoprawne

- program Płatnik

- programy kadrowo-płacowe  SYMFONIA, RAKS, CDN OPTIMA

 

Moduł biurowy

- organizacja pracy biurowej

- funkcje i zadania sekretariatu

-technika biurowa, korespondencja

- zarządzanie dokumentacją biurową

- elementy prawa administracyjnego i cywilnego

- marketing i strategia marketingowa

- asertywność i elementy negacji, radzenie sobie ze stresem

 

Moduł Opiekunka

- opiekunka dziecięca  : podstawy psychologii rozwojowej,  gry i zabawy, choroby wieku dziecięcego , fazy rozwoju dziecka  i jego potrzeby

- opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych :  anatomia z fizjologią , proces starzenia się organizmu , zasady żywienia i pielęgnowanie osób starszych i ON, czas wolny osób starszych

- pierwsza pomoc przedmedyczna
 

Zainteresowane osoby  prosimy o przesłanie  informacji o stawce za godzinę pracy. do dnia  20.12.2013r    na adres  kobiet.kariera@gmail.com  lub szkolenia@knowledge.pl


Dodano 2013-12-04

ZAPYTANIE OFERTOWE - wynajem sali i catering (kod CPV 70220000-9 ; CPV 55520000-1; CPV 55300000-3; CPV 55321000-6)

Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu  w ramach projektu „Kobieta-Rozwój-Kariera” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Kompletne zapytanie (obiektPDF) można ściągnąć TUTAJ

Załączniki do oferty do pobrania jak niżej (pliki Worda)

Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 -  informacje dotyczące ofert częściowych TUTAJ
Załącznik nr 3 - oferta TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ


Dodano 2013-10-28

ZAPYTANIE OFERTOWE - najem lokalu użytkowego na doradztwo zawodowe (kod CPV- 70200000)

Zapytanie ofertowe na najem lokalu użytkowego na potrzeby przeprowadzenia poradnictwa zawodowego-identyfikacja potrzeb szkoleniowych, w tym przygotowanie Indywidualnych Planów Działania  w ramach projektu „Kobieta-Rozwój-Kariera” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Cała treść zapytania (dokument PDF) do pobrania TUTAJ

Załączniki ofertowe można pobrać poniżej (pliki Worda).

Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - podział przedmiotu zamówienia na części TUTAJ
Załącznik nr 3 - formularz oferty TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ


Dodano 2013-10-15

Trenerzy /wykładowcy / doradcy zawodowi do szkolenia „ Trening umiejętności psychospołecznych” ; „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy” ; Doradztwo zawodowe

W związku  z realizacją projektu „Kobieta-Rozwój-Kariera”, poszukujemy trenerów/wykładowców do przeprowadzenia zajęć  z następujących zagadnień:

 

Trening umiejętności  psychospołecznych  - 40 godz.

- komunikacja interpersonalna

- autoprezentacja i twórcze , pozytywne myślenie

-asertywność

- praca indywidualna i zespołowa

- radzenie sobie ze stresem

 

 

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – 16 godz.

- zagadnienia z prawa pracy

- aktywne metody poszukiwania pracy

- tworzenie dokumentów aplikacyjnych

 

 

Doradztwo zawodowe

- IPD,

-ocena zawodowa

- warsztaty samopoznania

- analiza potrzeb

- rynek pracy i warsztaty edukacyjne
 

Zainteresowanie osoby proszę  o przesłanie  dokumentów aplikacyjnych  do 30.10.2013r  na adres  kobieta.kariera@gmail.com ; szkolenia@knowledge.pl           


Dodano 2013-10-11

Spotkania informacyjno-rekrutacyjne do udziału w projekcie "Kobieta-Rozwój-Kariera"

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane Panie, na spotkania informacyjno - rekrutacyjne do projektu "Kobieta - Rozwój - Kariera"

 

Wołomin

12 listopada 2013 r.

w godz. 10.00 - 12.00

Wileńska PARK 51 - BJM Sp. z o.o.

ul. Wileńska 51       Budynek A      Sala 201

 

Otwock

 

13 listopada 2013r

w godz. 9.00- 11.00

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Otwocku

ul. Hugona Kołłątaja 1

Sala konferencyjna

 

Legionowo

19 listopada 2013r

w godz. 10.00-13.00

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym "Nadzieja"

ul. Piłsudskiego 3  wejście do budynku od ulicy Kopernika


Dodano 2013-11-08

Rekrutacja

Szanowne Panie,

Informujemy, że rekrutacja do projektu jeszcze  trwa.

Zainteresowane Panie mogą przesyłać formularz zgłoszeniowy lub wziąść udział w spotkaniach informacyjno-rekrutacyjnych, które będą odbywały  się w poszczególnych powiatach.


Dodano 2013-11-07

Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne

Zapraszmy na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne dotyczące szkolenia "Florystyka z decoupage" i "Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej" do siedziby naszej firmy ul. Długa 44/50 lok. 200 w terminie:

 

06 listopada 2013r. godz. 09.00

 

06 listopada 2013r godz. 14.00

Zainteresowane Panie prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz przybycie na spotkanie w wyznaczonych godzinach.


Dodano 2013-10-31

Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne

Zapraszmy na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne  dotyczące  szkolenia "Pracownik biura z modułem księgowym"  i "Pracownik ds. kadr i wynagrodzeń z elementami księgowości " do siedziby naszej firmy ul. Długa 44/50  lok. 200  w terminie:

 

04 listopada 2013r. godz.  10.00

 

04 listopada 2013r  godz.  14.00

Zainteresowane Panie prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz przybycie na spotkanie w wyznaczonych godzinach.


Dodano 2013-10-31

Spotkanie informacyjno- rekrutacyjne

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjno-rekrutacyjne do projektu "Kobieta-Rozwój-Kariera", które odbędzie się  w Urzędzie Gminy Jakubów w dniu  30.10.2013r , godz. 10.00


Dodano 2013-10-24

Witamy Państwa na stronie projektu

Informujemy, że z dniem 1.10.2013 r. wystartowaliśmy z nowym projektem o nazwie

"Kobieta - Rozwój - Kariera"


Dodano 2013-10-16

Aktualności O Projekcie Rekrutacja Szkolenia Staże Kontakt KNOWLEDGE Sp z o.o.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Strona główna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki