STRONA GŁÓWNA
O PROJEKCIE
REKRUTACJA
ECDL
KONTAKT
AKTUALNOŚCI:


!!! REKRUTACJA NA OSTATNIE 2 GRUPY !!!

"Reaktywacja 45 plus w powiecie legionowskim"

 

 

!!! Rekrutacja zosta??a zako??czona !!!


Dodano 2010-08-10

Strona projektu: "Reaktywacja 45 plus w powiecie legionowskim" - strona projektu

Witamy na stronie projektu "Reaktywacja 45 plus w powiecie legionowskim". Tutaj b?d? mogli Pa??stwo znale??? wszystkie niezb?dne informacje oraz wiadomo??ci dotycz?ce udzia??u w projekcie.

 

!!! Bezp??atne szkolenie !!!

realizowane w ramach projektu

„Reaktywacja 45 plus w powiecie legionowskim”

 

G??ównym celem projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy, podniesienie poziomu kompetencji spo??eczno-zawodowych, ??wiadomo??ci prawnej oraz rozwój osobowo??ciowy i wzrost aktywno??ci zawodowej.

 

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

- materia??y szkoleniowe

- zwrot kosztów dojazdu do 15 z??/dzie??

- wy??ywienie

- ubezpieczenie NNW

- stypendium 4z??/godz. brutto

- mo??liwo??? zdania 7 egzaminów na certyfikat ECDL

 

Zapisy i dodatkowe informacje:

 

Micha?? Drzewek

Knowledge Sp. Z o. o.

Ul. D??uga 44/50 lok 208; 00-241 Warszawa

Tel. 22 635-55-62 wew. 102

e-mail: m.drzewek@knowledge.pl                          


Dodano 2010-04-23

Strona główna O Projekcie Rekrutacja ECDL Kontakt KNOWLEDGE Sp z o.o.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Strona główna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki