AKTUALNOŚCI
O PROJEKCIE
REKRUTACJA
SZKOLENIA
STAŻE
KONTAKT


AKTUALNOŚCI


Witamy na stronie projektu "Młodzi-Aktywni" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.


Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia trenera
w projekcie "Młodzi-Aktywni" (kod PCV 80530000-8)

Knowledge Sp. z o.o. w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Młodzi-Aktywni”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 7.2.1, realizowanego w województwie kujawsko-pomorskim
w powiecie brodnickim w okresie czerwiec-lipiec składa zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia trenera Pracownik biur z obsługą księgową

Kryteria obligatoryjne:

- wykształcenie średnie/wyższe,
- doświadczenie zawodowe w prowadzeniu podobnych szkoleń,
- merytoryczna oraz praktyczna wiedza w prowadzonym zakresie,
- komunikatywność.

Kryteria pożądane:

- znajomość księgowych programów komputerowych,
- wysokie umiejętności interpersonalne,
- dobra organizacja pracy własnej,
- zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu.

Osoby zainteresowane prosimy przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, informacji o zrealizowanych projektach) na adres 50plus@via.org.pl wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. w terminie do 24.05.2013 r.
Prosimy o nadsyłanie aplikacji spełniających wyłącznie kryteria obligatoryjne zamieszczone w ogłoszeniu.
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.
Otrzymanych dokumentów nie zwracamy.

Dodano 2013-05-10

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia trenera
w projekcie "Młodzi-Aktywni" (kod PCV 80530000-8)

Knowledge Sp. z o.o. w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Młodzi-Aktywni”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 7.2.1, realizowanego w województwie kujawsko-pomorskim
w powiecie włocławskim w okresie maj-czerwiec składa zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia trenera Grafik komputerowy DTP - projektant grafiki stron internetowych

Kryteria obligatoryjne:

- wykształcenie średnie/wyższe,
- doświadczenie zawodowe w prowadzeniu podobnych szkoleń,
- merytoryczna oraz praktyczna wiedza w prowadzonym zakresie,
- komunikatywność.

Kryteria pożądane:

- znajomość programów graficznych,
- znajomość HTML z CSS,
- wysokie umiejętności interpersonalne,
- dobra organizacja pracy własnej,
- zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu.

Osoby zainteresowane prosimy przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, informacji o zrealizowanych projektach) na adres 50plus@via.org.pl wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. w terminie do 22.04.2013 r.
Prosimy o nadsyłanie aplikacji spełniających wyłącznie kryteria obligatoryjne zamieszczone w ogłoszeniu.
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.
Otrzymanych dokumentów nie zwracamy.

Dodano 2013-04-08

ZAPYTANIE OFERTOWE Agencja Pracy CPV 79.61.00.00

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA –(Lider) oraz KNOWLEDGE Sp. z o.o. – (Partner) w związku rozpoczęciem realizacji projektu „Młodzi-Aktywni”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, składa zapytanie ofertowe o koszt zorganizowania pośrednictwa pracy polegającego na:

- pozyskiwaniu ofert i udostępnianiu ich uczestnikom projektu
- inicjowaniu i organizacji spotkań pracodawców z uczestnikami
- udostępnianiu pracodawcom informacji o kwalifikacjach uczestników
- pomoc przy organizacji 4 miesięcznego stażu dla uczestników (stypendium stażowe po stronie Fundacji) dla 60 osób (30 kobiet i 30 mężczyzn) z powiatu lipnowskiego, aleksandrowskiego, radziejowskiego, brodnickiego, rypińskiego, włocławskiego w okresie maj-grudzień 2013
- znalezieniu zatrudnienia dla min. 12 osób (6 kobiet i 6 mężczyzn) do końca grudnia 2013.

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

1. Kryterium wyboru będzie:
  • cena
2. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ofert częściowych,
3. Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czym wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Termin i sposób dostarczenia ofert:
Oferty należy przesłać do 22.03.2013 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 50plus@via.org.pl lub faksem na numer 022 635 55 76, lub pocztą do oddziału w Warszawie

Dodano 2013-03-08

Zapytanie ofertowe na wynajem sali i zapewnienie cateringu

Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu „Młodzi-Aktywni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Cała treść oferty do pobrania TUTAJ (plik PDF)

Załączniki do zapytania poniżej: (wszystkie pliki Worda)
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - informacje dotyczące ofert częściowych TUTAJ
Załącznik nr 3 - oferta TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ

Dodano 2013-01-14

Strona główna O Projekcie Rekrutacja Szkolenia Staże Kontakt KNOWLEDGE Sp z o.o.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Strona główna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki