STRONA GŁÓWNA
O PROJEKCIE
REKRUTACJA
ZAJĘCIA
SZKOLENIA ZAWODOWE
ECDL
KONTAKT


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Pola oznaczone * są wymagane.

Wybierz grupę: *

Nazwisko: *

Imię: *

Telefon: *

Mail:

Uwagi:


Wymagania
Jestem osobą:
bezrobotną/nieaktywną zawodowo.*

do 25 roku życia.*

zamieszkałą w Warszawie lub podregionie warszawskim.*

ze stażem pracy nie dłuższym niż 5 lat.*

z wykształceniem maksymalnie średnim.*

Strona główna O Projekcie Rekrutacja Zajęcia Szkolenia zawodowe ECDL Kontakt KNOWLEDGE Sp z o.o.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Strona główna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki