STRONA GŁÓWNA
O PROJEKCIE
REKRUTACJA
ZAJĘCIA
SZKOLENIA ZAWODOWE
ECDL
KONTAKT


O PROJEKCIE

Wymagania formalne:

Projekt skierowany jest do 72 osób:
• do 25 roku życia;
• zamieszkałych w podregionie warszawskim i m.st. Warszawa;
• bezrobotnych/nieaktynych zawodowo;
• z wykształceniem maksymalnie średnim;
• ze stażem pracy nie większym niż 2 lata;
 

Ścieżka projektu:


Projekt „Młodzież na Start” składa się z następujących modułów:
• Trening umiejętności psychospołecznych (80h):
- trening umiejętności społecznych
- trening umiejętności przekrojowych
- coaching grupowy
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
• Szkolenie „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL” (100h)
• Szkolenia zawodowe (do wyboru jedno z poniższych):
- „Referent ds. kadr i płac z elementami rachunkowości” (140h)
- „Grafika komputerowa ze składem tekstu” (100h)
- „Handlowiec z prawem jazdy kat. B” (160h)
- „Pracownik-administracyjno biurowy z językiem angielskim” (160h)
- „Obsługa e-klienta z elementami marketingu” (120h)
- „Magazynier-sprzedawca z obsługą wózka widłowego” (130h)
• Doradztwo indywidualne

W ramach projektu zapewniamy:
- materiały szkoleniowe i dydaktyczne
- refundację kosztów dojazdu
- ubezpieczenie NWW
- wyżywienie w trakcie zajęć
- na zakończenie listy referencyjne z opisem kompetencji

Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku, w godzinach przedpołudniowych, do 6h dziennie.

W związku z przeprowadzanym projektem istnieje możliwość złożenia oferty na wynajem sal wykładowych i komputerowych. Szczegóły można znależć tutaj. Ofertę należy przedstawić w formie podanej tutaj.

Strona główna O Projekcie Rekrutacja Zajęcia Szkolenia zawodowe ECDL Kontakt KNOWLEDGE Sp z o.o.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Strona główna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki