Projekt „Młodzi - na start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy,
Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe,
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

AKTUALNOŚCI
O PROJEKCIE
REKRUTACJA
SZKOLENIA I STAŻE
KONTAKT


AKTUALNOŚCI


Informacja

Z dniem 02.02.2018 r. została zakończona rekrutacja uczestników do projektu „Młodzi - na start”


Dodano 2018-02-02

Informacja

Informujemy, że rekrutacja do projektu "Młodzi - na start" została przedłużona do dnia 31.01.2018 r.


Dodano 2017-12-28

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POWR/SZ/08/2017/MS w ramach projektu pt. „Młodzi - na start” WND-POWR.01.02.01-24-0143/16

Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe z zakresu "Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej" wraz z egzaminem VCC dla 1 grupy 12 osobowej.

Całościowe zamówienie wraz z załącznikami w dokumencie PDF można pobrać jak niżej
ZAPYTANIE OFERTOWE
 


Dodano 2017-08-21

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POWR/SZ/06/2017/MS w ramach projektu pt. „Młodzi - na start” WND-POWR.01.02.01-24-0143/16

Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe z zakresu „Specjalista ds. Obsługi Projektów Unijnych” dla 1 grupy 12 osobowej.

Kompletna oferta z załącznikami wewnątrz można pobrać niżej
ZAPYTANIE OFERTOWE (dokument PDF)
 


Dodano 2017-06-06

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POWR/PP/05/2017/MNS w ramach projektu pt. „Młodzi - na start” POWR.01.02.01-24-0143/16

Przedmiotem zamówienia jest usługa najmu sal
Część A najem sal na pośrednictwo pracy
Część B najem sal identyfikacje potrzeb w tym IPD

Całe zapytanie wraz z załącznikami wewnątrz do ściągnięcia TUTAJ
 


Dodano 2017-05-30

Zapytanie cenowe - rozeznanie rynku

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa szkoleniowa – szkolenie „Cukiernik” dla 1 grupy 12 osobowej w wymiarze 130 godzin przygotowujące do egzaminu zewnętrznego przeprowadzanego przez Cech Rzemiosł Różnych.

Całe zapytanie z załącznikami do pobrania poniżej:
ZAPYTANIE CENOWE (dokument PDF)
 


Dodano 2017-05-08

Zapytanie cenowe - rozeznanie rynku

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa szkoleniowa – szkolenie „Fryzjer” dla 1 grupy 12 osobowej w wymiarze 160 godzin, przygotowujące do egzaminu zewnętrznego przeprowadzanego przez Cech Rzemiosł Różnych.

Kompletne zapytanie (załączniki wewnątrz) do ściągnięcia jak niżej:
ZAPYTANIE CENOWE (dokument PDF)
 


Dodano 2017-05-02

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POWR/SZ/04/2017/MS w ramach projektu pt. „Młodzi - na start” WND-POWR.01.02.01-24-0143/16

Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe z zakresu "Kucharz", "Telemarketer" dla 2 grup 12 osobowych.

Całościowe zapytanie z załącznikami wewnątrz do ściągnięcia niżej
TUTAJ ZAPYTANIE (plik PDF)
 


Dodano 2017-04-11

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POWR/PP/04/2017/MS w ramach projektu pt. „Młodzi - na start” WND-POWR.01.02.01-24-0143/16

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest osobiście wykonana usługa pośrednictwa pracy w wymiarze 1152 godziny dla 96 uczestników projektu „Młodzi na start” w wieku 18-29 lat- bez pracy – wyłącznie niezarejestrowanych w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zamieszkujących województwo śląskie (w rozumieniu KC), z wyłączeniem osób kwalifikujących się do grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER.

Kompletne zapytanie z załącznikami wewnątrz do pobrania jak niżej
TUTAJ (wersja PDF)
 


Dodano 2017-04-11

Wyniki przetargu na przeprowadzenie usługi Identyfikacji potrzeb osób młodych bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego (ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POWR/DZ/02/2017/MNS)

 
Wyniki Przetargu
Wybrane oferty:
Oferta nr 1: Pracownia Rozwoju Osobistego Sylwester Karnas, 36-233 Wesoła 457,
Oferta nr 2: Anna Baska, ul. Żeromskiego 2c, 14-300 Morąg,
Oferta nr 3: Anna Hrynyszyn, ul. Leśna 2G, 44-145 Stanica,
Oferta nr 4: Edyta Siłuch Jankowska , ul. Pełczyńskiego22B/10 , 01-471 Warszawa,
 


Dodano 2017-03-15

Wyniki przetargu na najem sal (ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POWR/PP/02/2017/MNS)

 
Przedmiotem zamówienia jest usługa najmu sal
Część A najem sal na pośrednictwo pracy
Część B najem sal identyfikacje potrzeb w tym IPD

Wyniki przetargu:
przetarg nierozstrzygniety


Dodano 2017-03-09

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POWR/DZ/02/2017/MNS w ramach projektu pt. „Młodzi - na start” WND-POWR.01.02.01-24-0143/16

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi Identyfikacji potrzeb osób młodych bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy. Sporządzenie Indywidualnego Planu Działania oraz przeprowadzenie warsztatu samopoznania w wymiarze 576 godzin dla 96 uczestników/ uczestniczek projektu „Młodzi - na start” w wieku 18-29 lat należących do (tzw. kategorii NETT) z zamieszkałych w województwie śląskim.


Całe zapytanie z załącznikami do pobrania poniżej
TUTAJ wersja PDF (Adobe Acrobat)


Dodano 2017-03-01

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POWR/PP/02/2017/MNS w ramach projektu pt. „Młodzi - na start” POWR.01.02.01-24-0143/16

W związku z przyznaniem przez Województwo Śląskie- Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach dofinansowania na realizację projektu „Młodzi - na start”- nr umowy UDA-POWR.01.02.01-24-0143/16, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 1.2., Poddziałanie 1.2.1, przez Beneficjenta Projektu Knowledge Sp. Z o.o. w partnerstwie z Fundacją na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA. Partner Projektu zaprasza do złożenia oferty na usługę najmu sal na pośrednictwo pracy i identyfikację potrzeb w tym IPD. W trybie zasady konkurencyjności, zgodnie z zakresem przedstawionym w punkcie III oraz zgodnie z punktem IV, V oraz VI niniejszego zapytania ofertowego.
Przedmiotem zamówienia jest usługa najmu sal
Część A najem sal na pośrednictwo pracy
Część B najem sal identyfikacje potrzeb w tym IPD

Kompletne zapytanie wraz z załącznikami wewnątrz do pobrania TUTAJ
 


Dodano 2017-03-01

Witamy na stronie Projektu

Knowledge Sp. z o. o. w partnerstwie z Fundacją na rzecz poprawy jakości życia OD - NOWA w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.05.2018 r. realizuje projekt „MŁODZI - NA START” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Dodano 2017-01-02

Strona główna O Projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Kontakt KNOWLEDGE Sp z o.o.