AKTUALNOŚCI
O PROJEKCIE
REKRUTACJA
SZKOLENIA
STAŻE
KONTAKT


AKTUALNOŚCI:


ZAPYTANIE OFERTOWE - usługa szkoleniowa (kod CPV – 80530000-8)
 

Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej - przeprowadzenie szkolenia pt. „Spawacz metodą MIG i MAG” w ramach projektu „Nowe kwalifikacyjne- lepsze perspektywy!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizujących w regionie

Kompleksowe zapytanie dostępne TUTAJ (plik PDF)

Załączniki do przeczytania jak niżej: (obiekty Worda)
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - wzór oferty TUTAJ
Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych usług TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku powiązań TUTAJ
Załącznik nr 5 - wykaz osób TUTAJ


Dodano 2014-06-06

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia Trenera grupowego poradnictwa zawodowego w projekcie „Nowe kwalifikacje- lepsze perspektywy” (kod CPV-805000009)

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości  VIA (lider) i Knowledge Sp. z o.o.(partner) w związku z realizacją projektu „Nowe kwalifikacje- lepsze perspektywy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania  8.1.2, realizowanego w województwie pomorskim w  kwietniu  i czerwcu i 2014 składa zapytanie ofertowe dotyczące  zatrudnienia trenera grupowego poradnictwa zawodowego.

 

Wstępny zakres szkolenia: podstawy prawa pracy, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna, metody i techniki poszukiwania pracy, autoprezentacja.


Kryteria obligatoryjne:

- wykształcenie wyższe

- doświadczenie zawodowe w prowadzeniu podobnych szkoleń,
- merytoryczna oraz praktyczna wiedza w wykładanym zakresie, 

- wiedza z zakresu rynku pracy                                            

 - komunikatywność.

Kryteria pożądane:

- wysokie umiejętności interpersonalne;

- dobra organizacja pracy własnej;

- zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu.

 

Osoby zainteresowane prosimy przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, informacji o zrealizowanych projektach) na adres szkolenia@knowledge.pl w terminie do 23.05.2014 roku.

Prosimy o nadsyłanie ofert spełniających wyłącznie kryteria obligatoryjne zamieszczone w ogłoszeniu.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Otrzymanych dokumentów nie zwracamy.


Dodano 2014-05-08

ZAPYTANIE OFERTOWE - zakup szkolenia „Spawacz metodą MIG i MAG” (kod CPV – 80530000-8)
 

Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej - przeprowadzenie szkolenia pt. „Spawacz metodą MIG i MAG” w ramach projektu „Nowe kwalifikacyjne- lepsze perspektywy!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizujących w regionie

Cała treść oferty do pobrania TUTAJ (plik PDF)

Załączniki ofertowe do ściągnięcia jak niżej: (wszystkie pliki Worda)
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - wzór oferty TUTAJ
Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych usług TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku powiązań TUTAJ
Załącznik nr 5 - wykaz osób TUTAJ


Dodano 2014-04-08

Zapytanie ofertowe dotyczące wykładowców szkoleń zawodowych w projekcie „Nowe kwalifikacje- lepsze perspektywy” (kod CPV 80500000-9)

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości  VIA (lider) i Knowledge Sp. z o.o.(partner) w związku z realizacją projektu „Nowe kwalifikacje- lepsze perspektywy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania  8.1.2, realizowanego w województwie pomorskim w okresie maj-sierpień  składa zapytanie ofertowe dotyczące  zatrudnienia wykładowców do przeprowadzenia wykładów i ćwiczeń praktycznych szkoleń zawodowych dla 75 osób ( 5 grup 15 osobowych) W zakresie:

- "Pracownik obsługi biura z elementami kadr-płac i księgowości – 300h - 2 edycje

- "Opiekun/ka osoby starszej, osoby niepełnosprawnej, dziecka"– 300h - 2 edycje

-"Pracownik ochrony osób i mienia bez licencji-magazynier" - 300h- 1 edycja

Przez jedna godzinę zajęć zamawiający rozumie 45 minut.

Kryteria obligatoryjne:

- wykształcenie min średnie

- doświadczenie zawodowe w prowadzeniu podobnych szkoleń,
- merytoryczna oraz praktyczna wiedza w wykładanym zakresie, 

 - komunikatywność.

Kryteria pożądane:

- wysokie umiejętności interpersonalne;

- dobra organizacja pracy własnej;

- zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu.

 

Osoby zainteresowane prosimy przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, informacji o zrealizowanych projektach) na adres szkolenia@knowledge.pl w terminie do 17.04.2014 roku.

Prosimy o nadsyłanie ofert spełniających wyłącznie kryteria obligatoryjne zamieszczone w ogłoszeniu.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Otrzymanych dokumentów nie zwracamy.


Dodano 2014-04-08

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia doradcy zawodowego w projekcie „Nowe kwalifikacje- lepsze perspektywy” (kod CPV 85312320-8)

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości  VIA (lider) i Knowledge Sp. z o.o.(partner) w związku z realizacją projektu „Nowe kwalifikacje- lepsze perspektywy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania  8.1.2, realizowanego w województwie pomorskim w  marcu i maju 2014 składa zapytanie ofertowe dotyczące  zatrudnienia doradcy zawodowego

 

Kryteria obligatoryjne:

 - wykształcenie wyższe kierunkowe,

- minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć z doradztwa zawodowego;

- merytoryczna oraz praktyczna wiedza w prowadzonym  zakresie, 

- komunikatywność,

- znajomość  specyfiki pomorskiego rynku pracy i preferencji pracodawców.

 

Kryteria pożądane:

- uprawnienia metodologiczne;

- wysokie umiejętności interpersonalne;

- dobra organizacja pracy własnej;

- zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu.

 

Osoby zainteresowane prosimy przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, informacji o zrealizowanych projektach) na adres szkolenia@knowledge.pl w terminie do 20.02.2014 roku.

Prosimy o nadsyłanie ofert spełniających wyłącznie kryteria obligatoryjne zamieszczone w ogłoszeniu.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Otrzymanych dokumentów nie zwracamy.


Dodano 2014-02-02

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia psychologa w projekcie „Nowe kwalifikacje- lepsze perspektywy” (kod CPV-805000009)

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości  VIA (lider) i Knowledge Sp. z o.o.(partner) w związku z realizacją projektu „Nowe kwalifikacje- lepsze perspektywy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania  8.1.2, realizowanego w województwie pomorskim w  okresie marzec 2014- luty 2015 składa zapytanie ofertowe dotyczące  zatrudnienia psychologa

 

Kryteria obligatoryjne:

 - wykształcenie wyższe kierunkowe,

- minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć z indywidualnego wsparcia psychologicznego;

- merytoryczna oraz praktyczna wiedza w prowadzonym  zakresie, 

- komunikatywność,

Kryteria pożądane:

- uprawnienia metodologiczne;

- wysokie umiejętności interpersonalne;

- dobra organizacja pracy własnej;

- zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu.

 

Osoby zainteresowane prosimy przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, informacji o zrealizowanych projektach) na adres szkolenia@knowledge.pl w terminie do 20.02.2014 roku.

Prosimy o nadsyłanie ofert spełniających wyłącznie kryteria obligatoryjne zamieszczone w ogłoszeniu.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Otrzymanych dokumentów nie zwracamy.


Dodano 2014-02-02

Witamy Państwa na stronie projektu

Informujemy, że z dniem 2.01.2014 r. wystartowaliśmy z nowym projektem o nazwie

"Nowe kwalifikacje-lepsze perspektywy!"


Dodano 2014-01-02

Strona główna O Projekcie Rekrutacja Szkolenia Staże Kontakt KNOWLEDGE Sp z o.o.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Strona główna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki