STRONA GŁÓWNA
O PROJEKCIE
REKRUTACJA
ECDL
KONTAKT


AKTUALNOŚCI:


Zakończenie projektu

Informujemy, że dostępny jest raport z badań ewaluacyjnych, który jest  TUTAJ
(plik w formacie Adobe Acrobat - PDF)


Dodano 2011-06-13

Szkolenia zawodowe

Szkolenia zawodowe b?d? wybierane w oparciu o indywidualne spotkania z doradc? zawodowym.

W okresie od stycznia 2011 do marca 2011 r. zosta??y zrealizowane nast?puj?ce szkolenia:

- Opiekunka osób starszych , niepe??nosprawnych i dzieci
- Magazynier z wózkami wid??owymi
- Kucharz/cukiernik
- Fryzjer
- Prawo jazdy kat. D
- Pracownik ochrony mienia + obs??uga wózka wid??owego
- Operator koparko-??adowarki

Dodano 2011-01-05

Harmonogram zaj?? - grupa I oraz II

W dziale O PROJEKCIE dost?pne s? aktualne harmonogramy dla grup I oraz II.

Więcej informacji...

Dodano 2010-11-03

Uwaga!

Projekt przeznaczony jest tylko i wy???cznie dla osób zamieszka??ych na terenie powiatu szczycie??skiego!


Dodano 2010-08-11

Strona projektu Nasze szkolenie i Twoje do??wiadczenie da Ci pewne zatrudnienie.

Witamy na stronie projektu "Nasze szkolenie i Twoje do??wiadczenie da Ci pewne zatrudnienie. Kompleksowe wsparcie osób po 45 roku ??ycia pozostaj?cych bez zatrudnienia". Tutaj b?d? mogli Pa??stwo znale??? wszystkie niezb?dne informacje oraz wiadomo??ci dotycz?ce udzia??u w projekcie.


Dodano 2010-08-10

Strona główna O Projekcie Rekrutacja ECDL Kontakt KNOWLEDGE Sp z o.o.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Strona główna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki