STRONA GŁÓWNA
O PROJEKCIE
REKRUTACJA
WARSZTATY
KONTAKT

AKTUALNOŚCI:

Koniec rekrutacji

Z dniem 07.05.2010 zako?czony zosta? proces rekrutacyjny do projektu.


Dodano 2010-05-10

Pliki do pobrania

W dziale rekrutacja znajduj? si? pliki zg??oszeniowe. Faks lub skan wype??nionych dokumentów prosz? przesy??a? na adres podany w zak??adce kontakt. Do formularza zg??oszeniowego prosimy do???czy? kserokopi? dowodu osobistego.

Więcej informacji...

Dodano 2010-04-14

Strona projektu: "Zarz?dzanie Projektami - Zosta?? Certyfikowanym Project Managerem"

Witamy na stronie projektu "Zarz?dzanie Projektami - Zosta?? Certyfikowanym Project Managerem". Tutaj b?d? mogli Pa??stwo znale??? najnowsze informacje dotycz?ce projektu, jak i wszelkie materia??y, które mog? okaza? si? przydatne.


Dodano 2010-04-13

Strona główna O Projekcie Rekrutacja Warsztaty Kontakt KNOWLEDGE Sp z o.o.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Strona główna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki