Projekt „Skazani na…pracę!”
Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet: I. Osoby młode na rynku pracy
Działanie: 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
Poddziałanie: 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
 

AKTUALNOŚCI
O PROJEKCIE
REKRUTACJA
SZKOLENIA
STAŻE
KONTAKT


REKRUTACJA


   
  Rekrutacja na projekt ma charakter otwarty
   
  Proces rekrutacyjny przebiega w następujący sposób:
  Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego - plik w formacie Worda DOC lub PDF
  Weryfikacja warunków formalnych.
  Rozmowa rekrutacyjna (termin zostanie uzgodniony) - określenie przyczyn przystąpienia do projektu oraz zaproponowanie właściwego szkolenia i konsultacji
z doradcami.
  Ostateczny wybór uczestników projektu
   
Strona główna O Projekcie Rekrutacja Szkolenia Staże Kontakt KNOWLEDGE Sp z o.o.
 
Mapa dotacji UE