AKTUALNOŚCI
O PROJEKCIE
REKRUTACJA
SZKOLENIA
ZARYS SZKOLENIA
KONTAKT


AKTUALNOŚCI:


Organizacja staży grupa II
 

W ramach projektu „Strefa 45 plus. Kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób
po 45 roku życia.”, uczestnicy grupy II skorzystali z zorganizowanych staży w następujących firmach/instytucjach:

1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
   
2. POL – NECKS Sp. z o.o.
   
3. Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
   
4. Zakład Produkcyjno-Handlowy TroGlass
   
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
   
6. Krajowe Biuro Ochrony „ASEKURACJA-Maxpol”
   
7. Kwiaciarnia „Józefina” Ewa Rybacka
   
8. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
   
9. MULTISAT Łukasz Wiśniewski
   
10. Zakład Handlowo –Usługowy Elektroniki „MULTISAT” Jerzy Wiśniewski
   
11. Muzeum Etnograficzne
   
12. ALUMIL –POLSKA Sp. z o.o.
   
13. Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe ARBUD Marcinkowska Hanna
   
14. ADKAR Maciej Zieliński
Dodano 2011-10-18

Organizacja staży grupa I
 

W ramach projektu „Strefa 45 plus. Kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób
po 45 roku życia.”, uczestnicy grupy I skorzystali z zorganizowanych staży w następujących firmach/instytucjach:

1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
   
2. Przedsiębiorstwo Handlowe Z.O.B. Bimber Trade
   
3. P.H. SERVITOR PRIM inż. Janusz Sakowski
   
4. Dom Pomocy Społecznej im. dr. Leona Szumana
   
5. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
   
6. Firma Usługowa ROTEX Witold Kabaciński
   
7. AMJ Afficio Sp. z o.o.
   
8. Nowoczesne Elewacja Sp. z o.o.
   
9. Centrum Edukacji Dorosłych
   
10. Krajowe Biuro Ochrony „ASEKURACJA -Maxpol” Sp. z o.o.
   
11. Biuro Obrotu Nieruchomościami MAKSYM
   
12. Hotele Solaria Bis Sp. z o.o.
Dodano 2011-10-03

Szkolenia zawodowe
 

Z dniem 11.07.2011 r. rozpoczęła się realizacja szkoleń zawodowych:

1. Pracownik administracyjno-biurowy
  okres realizacji: 11.07.2011 - 05.08.2011 r.
  wykonawca usługi szkoleniowej: Centrum Edukacji Dorosłych w Toruniu
  Zarys programu szkolenia dostępny TUTAJ
   
2. Magazynier
  okres realizacji: 11.07.2011- 05.08.2011 r.
  wykonawca usługi szkoleniowej: Centrum Edukacji Dorosłych w Toruniu
  Zarys programu szkolenia dostępny TUTAJ
Dodano 2011-07-11

Zapytanie ofertowe na realizację szkoleń zawodowych na terenie Torunia
 

Knowledge Sp. z o.o. w Warszawie (zwana dalej Zamawiającym), w związku z organizacją szkoleń w ramach projektu „Strefa 45 plus. Kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób po 45 roku życia.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, składa zapytanie ofertowe na szkolenia zawodowe:

1. Magazynier 11 osób
2. Pracownik Administracyjno biurowy 5 osób

W wymiarze min. 120 godzin/szkolenie, na terenie Torunia w terminie czerwiec- lipiec-sierpień wraz z przygotowaniem materiałów dydaktycznych niezbędnych w szkoleniu, zapewnieniem wyżywienia w postaci obiadu oraz nieograniczony dostęp do napojów w postaci wody mineralnej, kawy, herbaty.


Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

Nazwę i adres oferenta,
Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
Wartość oferty (netto oraz brutto),
Kalkulację kosztów szkolenia

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

1. Kryterium wyboru będzie:
  •  doświadczenie w realizacji
  •  kompleksowość oferty
  •  cena
2. Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.
3. Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie, o czym wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.
4. Wykonawca zgadza się na udostępnienie dokumentacji związanej z zamówieniem uprawnionym instytucjom zewnętrznym w celu przeprowadzenia audytu projektu lub jego kontroli finansowej oraz zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z ww zamówieniem do 31.12.2020 r.

Termin i sposób dostarczenia ofert:

Oferty należy przesłać do 28.06.2011 r.- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres strefa45@knowledge.pl lub - faksem na numer 022 635 55 76

Dodano 2011-06-21

Szkolenia zawodowe
 

Z dniem 23.05.2011 r. rozpoczęła się realizacja szkoleń zawodowych:

1. Pracownik administracyjno-biurowy
  okres realizacji: 23.05.2011 - 17.06.2011 r.
  wykonawca usługi szkoleniowej: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu
  Zarys programu szkolenia dostępny TUTAJ
   
2. Ochroniarz osób i mienia
  okres realizacji: 23.05.2011- 22.06.2011 r.
  wykonawca usługi szkoleniowej: Centrum Edukacji Dorosłych w Toruniu
  Zarys programu szkolenia dostępny TUTAJ
   
3. Magazynier
  okres realizacji: 23.05.2011- 17.06.2011 r.
  wykonawca usługi szkoleniowej: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu
  Zarys programu szkolenia dostępny TUTAJ
Dodano 2011-05-23

Zapytanie ofertowe na realizację szkoleń zawodowych na terenie Torunia
 

Knowledge Sp. z o.o. w Warszawie (zwana dalej Zamawiającym), w związku z organizacją szkoleń w ramach projektu „Strefa 45 plus. Kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób po 45 roku życia.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, składa zapytanie ofertowe na szkolenia zawodowe:

  1. kurs biurowo-administracyjny dla 4 osób
  2. kurs sprzedawcy dla 3 osób
  3. kurs ochrony dla 5 osób
  4. kurs opiekunki dziecięcej dla 1 osoby
  5. kurs gastronomiczny dla 1 osoby
  6. Kurs magazyniera dla 2 osób

W wymiarze min. 120 godzin/szkolenie, na terenie Torunia w terminie maj-czerwiec wraz z przygotowaniem materiałów dydaktycznych niezbędnych w szkoleniu, zapewnieniem wyżywienia w postaci obiadu oraz nieograniczony dostęp do napojów w postaci wody mineralnej, kawy, herbaty.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • Nazwę i adres oferenta,
  • Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
  • Wartość oferty (netto oraz brutto),
  • Kalkulację kosztów szkolenia

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

1.     Kryterium wyboru będzie:

·         doświadczenie w realizacji

·         kompleksowość oferty  

·         cena,

2.      Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.

3.      Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie, o czym wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

4.      Wykonawca zgadza się na udostępnienie dokumentacji związanej z zamówieniem uprawnionym instytucjom zewnętrznym w celu przeprowadzenia audytu projektu lub jego kontroli finansowej oraz zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z ww zamówieniem do 31.12.2020 r.

Termin i sposób dostarczenia ofert:

Oferty należy przesłać do 05.05.2011- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres strefa45@knowledge.pllub - faksem na numer 022 635 55 76

Dodano 2011-04-26

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa psychologicznego na terenie Torunia
 

Knowledge Sp. z o.o. w Warszawie (zwana dalej Zamawiającym), w związku z indywidualnym doradztwem w ramach projektu „Strefa 45 plus. Kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób po 45 roku życia.” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, składa zapytanie ofertowe na przeprowadzenie:

Indywidualnego doradztwa psychologicznego

Część I i II w wymiarze 320 godz. na terenie Torunia w terminach:

marzec-wrzesień 2011 r. 160 godz.
maj-listopad 2011 r. 160 godz.

W odpowiedzi prosimy przesłać swoje CV

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

Kryterium wyboru będzie:
- doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze Środków Unijnych skierowanych do bezrobotnych.
- rozmowa kwalifikacyjna

Po przedłożeniu CV zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną osoby z największym doświadczeniem. Podczas rozmowy zostanie przedstawiony harmonogram realizacji zlecenia. O wyborze doradcy poinformujemy telefonicznie.

Termin i sposób dostarczenia CV:

CV należy przesłać do 24.03.2011
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres strefa45@knowledge.pl
lub
- faksem na numer 022 635 55 76

Dodano 2011-03-11

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego na terenie Torunia
 

Knowledge Sp. z o.o. w Warszawie (zwana dalej Zamawiającym), w związku z indywidualnym doradztwem w ramach projektu „Strefa 45 plus. Kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób po 45 roku życia.” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, składa zapytanie ofertowe na przeprowadzenie:

Indywidualnego doradztwa zawodowego

Część I i II w wymiarze 576 godz. na terenie Torunia w terminach:

kwiecień 2011 192 godz.
maj-czerwiec 2011 r. 192 godz.
wrzesień 2011 r. 96 godz.
listopad 2011 r. 96 godz.

wraz ze sporządzaniem IPD oraz Portfolio

W odpowiedzi prosimy przesłać swoje CV

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

Kryterium wyboru będzie:
- doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze Środków Unijnych skierowanych do bezrobotnych.
- rozmowa kwalifikacyjna

Po przedłożeniu CV zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną osoby z największym doświadczeniem. Podczas rozmowy zostanie przedstawiony harmonogram realizacji zlecenia. O wyborze doradcy poinformujemy telefonicznie.

Termin i sposób dostarczenia CV:

CV należy przesłać do 24.03.2011
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres strefa45@knowledge.pl
lub
- faksem na numer 022 635 55 76

Dodano 2011-03-11

TRENERZY - TORUŃ
 

W związku z realizacją projektu "Strefa 45 plus. Kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób po 45 roku życia", który odbywa się w Toruniu, firma Knowledge Sp. z o. o. poszukuje trenerów:

- informatyk (80 godz/grupa)

- psycholog (60 godz/grupa plus zajęcia indywidualne)

- doradca zawodowy (120 godz/ grupa plus zajęcia indywidualne)

Zainteresowanych zapraszamy do przesyłania dokumentów aplikacyjnych na adres strefa45@knowledge.pl

Tel: 609 772942

Dodano 2011-03-08

 
Strona główna O Projekcie Rekrutacja ECDL Kontakt KNOWLEDGE Sp z o.o.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Strona główna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki