AKTUALNOŚCI
O PROJEKCIE
REKRUTACJA
SZKOLENIA
STAŻE
KONTAKT


AKTUALNOŚCI:


ZAPYTANIE OFERTOWE - najem lokalu na poradnictwo zawodowe, diagnozę potrzeb szkoleniowych w tym IPD oraz wsparcie psychologiczno-doradcze (kod CPV- 70200000 ; CPV -70220000)

Zapytanie ofertowe na najem lokalu użytkowego na potrzeby przeprowadzenia poradnictwa zawodowego- diagnoza potrzeb szkoleniowych, w tym IPD oraz wsparcia psychologiczno-doradczego w ramach projektu „Z niepełnosprawnością w branży IT” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Kompletna oferta (dokument Adobe Acrobat - PDF) do pobrania TUTAJ

Załączniki do oferty można ściągnąć poniżej (pliki Worda)

Załącznik nr 1 -  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 -  podział przedmiotu zamówienia na części TUTAJ
Załącznik nr 3 -  formularz oferty TUTAJ
Załącznik nr 4 -  oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ


Dodano 2013-10-14

Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne

W dniu 11.10.2013r   w biurze projektu odbyło się spotkanie  informacyjno-rekrutacyjne do udziału w projekcje.

 

Dziękujemy za uczestnictwo.

 

Zespół Projektowy


Dodano 2013-10-14

Witamy Państwa na stronie projektu

Jeżeli masz:

-18-64 lata,

- zamieszkujesz na terenie powiatu wrocławskiego lub m. Wrocław,

- posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności,

 

Jeżeli chcesz:

- zdobyć nowe umiejętności,

- nauczyć się lub poszerzyć wiedzę z zakresu programów graficznych,

- nauczyć się lub poszerzyć wiedzę z zakresu tworzenia i utrzymania stron internetowych

 

To jest projekt dla CIEBIE!


Dodano 2013-08-14

Strona główna O Projekcie Rekrutacja Szkolenia Staże Kontakt KNOWLEDGE Sp z o.o.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Strona główna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki